Rakyat Singapura percaya perniagaan mempunyai tanggungjawab untuk mencegah kerosakan alam sekitar

YouGov
January 04, 2018, 1:00 AM GMT+0

Dua pertiga daripada pengguna mengatakan mereka akan mempunyai tanggapan positif terhadap perniagaan yang memberikan walaupun sedikit daripada keuntungannya kepada badan amal/kebajikan

Penyelidikan baharu YouGov Omnibus mendapati bahawa 88% rakyat Singapura berpendapat bahawa perniagaan mempunyai tanggungjawab untuk melakukan kebaikan sosial, menunjukkan bahawa tanggungjawab sosial korporat (CSR) menjadi pertimbangan penting untuk jenama Singapura.

Secara keseluruhan, 56% rakyat Singapura percaya bahawa perniagaan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan rantaian bekalan mereka tidak merosakkan alam sekitar. Namun begitu, peratusan ini menurun kepada hanya 46% di kalangan pemilik perniagaan dan mereka yang bekerja dalam pengurusan kanan (termasuk CEO), menunjukkan jurang pendapat antara mereka yang menerajui jenama Singapura dan orang awam.

Berbanding dengan kawasan serantau yang lebih luas iaitu negara-negara Asia Pasifik yang lain, rakyat Singapura adalah lebih cenderung untuk mempercayai bahawa perniagaan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan rantaian bekalan mereka tidak menjejaskan alam sekitar. Di seluruh Asia Pasifik (APAC), separuh daripada semua pengguna (50%) percaya bahawa perniagaan memikul tanggungjawab tersebut. Ini meningkat kepada hampir dua pertiga (63%) di kalangan warga Filipina, yang tertinggi di rantau ini, dan turun kepada empat daripada sepuluh (42%) di Thailand, yang paling rendah di rantau ini.

53% percaya perniagaan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan rantai bekalan mereka bebas daripada amalan yang berbahaya seperti buruh paksa

Majoriti (53%) pengguna Singapura juga percaya bahawa perniagaan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan rantaian bekalan mereka bebas daripada amalan yang merosakkan, seperti buruh paksa, manakala lebih daripada empat per sepuluh warga Singapura merasakan bahawa perniagaan mempunyai tanggungjawab untuk menyumbang kepada badan amal/kebajikan (47%) dan membantu dalam meningkatkan kemahiran anggota masyarakat (45%).

51% daripada rakyat Singapura lebih cenderung untuk mengesyorkan jenama yang memberikan sebahagian kecil keuntungan tahunannya kepada badan amal/kebajikan

Kajian itu juga mendapati bahawa jika pengguna mengetahui bahawa sebuah perniagaan memberi sebahagian kecil keuntungan tahunannya kepada badan amal/kebajikan (sehingga 5%), dua pertiga (67%) responden akan mempunyai pandangan yang lebih positif terhadap perniagaan tersebut.

Di peringkat serantau, 62% pengguna APAC lebih cenderung untuk mengesyorkan jenama kepada rakan-rakan dan keluarga mereka sekiranya ia memberikan sebahagian kecil keuntungan tahunannya kepada badan amal/kebajikan. Ini meningkat kepada 75% di Indonesia dan 70% di Thailand tetapi menurun kepada 51% di Singapura dan 55% di kedua-dua Australia dan Hong Kong.

Secara keseluruhan, hampir enam daripada sepuluh (56%) warga Singapura yang ditemu bual percaya bahawa perniagaan perlu melakukan lebih banyak lagi bagi membantu badan amal/kebajikan pada keseluruhannya.

Penyelidikan terbaru YouGov Omnibus menunjukkan sebahagian besar pengguna memberi perhatian utama kepada etika jenama ketika membuat keputusan pembelian dan akan lebih berkemungkinan untuk mempertimbangkan dan mengesyorkan jenama yang memberi sumbangan walaupun dalam jumlah yang kecil kepada badan amal/kebajikan. Tambahan pula, sebahagian besar pengguna percaya bahawa perniagaan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa mereka mempunyai rantaian bekalan beretika, ini menunjukkan pengguna mengharapkan lebih daripada jenama. Untuk maju ke hadapan, jenama-jenama perlu lebih berusaha sekarang untuk membuktikan bahawa produk mereka adalah istimewa berbanding yang lain; perniagaan pintar yang ingin membezakan diri mereka perlu bekerja keras untuk turut mempamerkan nilai mereka.

*Data dikumpul dalam talian antara 15 dan 23 November 2017 menggunakan panel YouGov seramai lebih 5 juta orang di seluruh dunia. Saiz sampel: Asia Pasifik (n = 9,000; Australia: 1,000; China: 1,000: Hong Kong: 1,000; Indonesia: 1,000; Malaysia: 1,000; Filipina: 1,000; Singapura: 1,000; Thailand: 1,000; Vietnam: 1,000)

Sumber imej: Getty Image